Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα;

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ποδήλατο είναι:

“Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.”

Τα Eb1 & Eb4 της ASKOLL τηρούν τα παραπάνω κριτήρια και μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται.

Δείξτε ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την αγορά του ηλεκτρικού σας ποδηλάτου.
Υπάρχουν διακινητές που εμπορεύονται “ποδήλατα” με παραποιημένες προδιαγραφές.
Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σας ποδήλατο δε φέρει κανένα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

1) Αυτόνομη κίνηση μέσω χειρόγκαζου (για οδήγηση χωρίς ποδηλάτηση)
2) Συνέχιση υποβοήθησης του κινητήρα για ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 km/h
3) Μοτέρ ισχύος > 250W.

Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά scooters;

Τα δίτροχα οχήματα με αυτόνομη κίνηση ανάλογα με τις επιδόσεις τους κατηγοριοποιούνται σε μοτοποδήλατα (άδεια οδήγησης ΑΜ) και μοτοσυκλέτες (άδεια οδήγησης Α1/Α2/Α) και η κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο διέπεται από τους ίδιους κανόνες Κ.Ο.Κ., είτε ο κινητήρας είναι ηλεκτρικός είτε συμβατικός.

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ισχύει:

Μοτοποδήλατο : Το δίτροχο ή τρίτροχο όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4 ΚW, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.”

Μοτοσυκλέτα : Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.”

Το eSpro70 της ASKOLL (66χλμ/ω) θεωρείται «μοτοσυκλέτα» και οδηγείται με άδεια οδήγησης Α1.

Παραπληροφόρηση & Παράτυπα οχήματα

Η εκ δόλου παραπλάνηση για ίδιο όφελος ή από άγνοια των νεόκοπων εμπόρων-διακινητών, έχει ως αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση σχετικά με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του νόμου.

Υπάρχουν εταιρείες που διαφημίζουν scooter με δυνατότητα αυτόνομης κίνησης (με χειρόγκαζο),  βαφτίζοντάς τα “ηλεκτρικά ποδήλατα” . Φυσικά το “όνομα” αρέσει σε όλους καθώς απαλλάσσονται από δίπλωμα, κράνος και άδεια κυκλοφορίας, ωστόσο κατά τον νόμο θεωρούνται μοτοποδήλατα και η χρήση τους στο οδικό δίκτυο απαιτεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΚΟΚ (δίπλωμα, κράνος και άδεια κυκλοφορίας).